Ny undersökning avslöjar företagarnas största irritationsmoment

Ett bra företagsklimat är A och O för en hälsosam ekonomi, så det är viktigt att inte ha onödiga hinder i vägen för entreprenörskap. Vi samlade nyligen in svar från över 200 olika företagare runt om i landet om vad de tyckte var det jobbigaste med företagande.

Över hälften, 58 procent, ansåg att bokföring och administration var det jobbigaste med att driva företag. Efter det ansåg en femtedel, 20 procent, att regelverken kring företagande var jobbigast. Näst efter det var ekonomisk osäkerhet det vanligaste svaret, med 13 procent av svaren.

Flera av oss på här Dooer har drivit egna företag under många år så vi visste ju att bokföring och relaterad administration är en enorm distraktion. Nu har vi konkreta siffror på hur illa det faktiskt är. Sverige har ett relativt bra företagsklimat, men det här visar att det fortfarande finns gott om utrymme för att göra livet enklare för företagarna.

jobbigast-diagram

I undersökningen lämnade vi även rum för frisvar (under de nio procenten “annat” i diagrammet), med en del intressanta resultat. De två vanligaste problemen som togs upp var högt skattetryck på uttag av ersättning, samt svårigheten att hitta kunder, speciellt vid uppstart.

Det vore bra för Sverige om fler ville, kunde och vågade satsa och starta eget. Det här är något som borde uppmuntras till max och göras så enkelt som möjligt. Vi tycker att du som företagare borde kunna lägga 100 procent av ditt fokus på din verksamhet utan att förlora tid på saker som inte hjälper dig utveckla ditt företag. Naturligtvis är vi lite partiska här — vi driver ju en digital bokföringstjänst med målet just att förenkla vardagen för företagare — men det är nog svårt att inte hålla med, eller hur?

P.S. Journalist? Det finns ett pressmeddelande om resultatet av den här undersökningen. Där hittar du även kontaktuppgifter för frågor, samt foton och andra bilder.