Svenskt Näringsliv och den viktiga debatten om moderniserad bokföring

Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med en utmärkt debattartikel om behovet av modernisering av bokföringslagen. Du hittar den i SvD och även på Svenskt Näringslivs egen hemsida. Bravo! Vi kan inte annat än hålla med. Det här är en debatt som behövs!

Från artikeln i SvD av Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv:

Sedan bokföringslagens tillkomst för tjugo år sen har tekniken snabbt rasat ifrån reglerna. Elektroniska ekonomitjänster och redovisningsprogram är kostnadseffektiva, enkla och dessutom i allt större utsträckning självlärande. Många leverantörer inriktar sig särskilt på mindre företag som har behov av en helhetslösning för administrationen. Genom digitala tjänster kan småföretagare sköta en stor del av ekonomiarbetet genom enkla knapptryck på mobiltelefonen. Den positiva utvecklingen hämmas dock av ett föråldrat regelverk. Lagstiftaren har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på behovet av anpassning av reglerna men än så länge har inget hänt. Det är förvånansvärt med tanke på att Sverige är ett land med en i andra avseenden hög digital mognad.

Det är en utmärkt och tänkvärd artikel som vi rekommenderar att du läser i sin helhet, speciellt om du driver företag. Kul att det är fler än vi som driver den här frågan.

Faktum är att vår verklighet idag är digital. Sverige är dessutom ett land i framkant vad gäller den digitala utvecklingen. Att fortsätta ställa krav på att fysiska kopior av kvitton och andra dokument ska behållas år ut och år in av företagen är inte hållbart eller praktiskt. Det är ett enormt slöseri.

Och digitalt är bättre:

  • Det kräver inte hyllmeter med pärmar.
  • Det är enkelt att backa upp.
  • Det bleknar inte med tiden. Har du någonsin försökt läsa ett kvitto som har ett par år på nacken?
  • Det är sökbart (vi gör all text i alla dokument sökbara) så det är lätt att hitta information snabbt.
  • Det gör det möjligt att drastiskt snabba upp hanteringen av utlägg, med omedelbar återbetalning.
  • Det är definitivt bättre för miljön.

Dokument som är i pappersformat, ta bara ett foto, återvinn pappret och behåll den digitala kopian tryggt lagrad i molnet långt bort från brandrisk och fummel. Det borde vara tillräckligt, men bokföringslagen kräver fortfarande att du behåller originalet. Länge.

Vi genomförde nyligen en undersökning som tydligt visar att bokföring och administration är vad en majoritet av Sveriges företagare tycker är det jobbigaste med att driva företag. Det ska inte behöva vara så.

Vi kan idag sköta vår deklaration helt digitalt. Vi har BankID för säker identifikation mot myndigheter och tjänster. Gemene man går omkring med en internet-ansluten smartphone med en utmärkt kamera som kan fotografera dokument och kvitton. Dags att pusha en ny release av bokföringslagen? 😉

För att återigen citera Sofia Bildstein-Hagberg: “Det är hög tid att anpassa bokföringslagens regler till befintliga tekniska möjligheter och utvecklingen i näringslivet.”