Startup culture

Världen blir allt mer startup-vänlig

Kostnaderna för att starta företag har sjunkit rejält de senaste 10+ åren nästan överallt i världen. Det går dessutom allt snabbare att komma igång. Det är en trend vi gillar!

Under perioden 2006 till 2016 har kostnaderna för uppstart av företag mer än halverats globalt, ner från ett snitt på 76% av en persons årsinkomst till 25,9%. Den tid det tar att starta ett företag har under samma period sjunkit från 47 till 21 dagar, även det mer än en halvering.

Globalt snitt: Kostnad och tid att starta ett företag

Här i Sverige har vi det mycket bättre än genomsnittet, vi tillhör ju en privilegierad del av världen, men även här har det skett positiva förändringar. Kostnaden för att starta ett företag har sjunkit från 0,7% till 0,5% av en snittinkomst, och från 16 till 7 dagar för att komma igång. Det är en förbättring på 29% respektive 56%. Inte illa!

Vi kommer diskutera resten av Norden längre ner, vi lovar.

Sjunkande kostnader med stora regionala skillnader

Siffrorna för att starta företag som vi tittat på är från Världsbanken (World Bank) och visar kostnader relativt snittinkomsten i varje land och region, eller rent tekniskt, andelen av BNI per capita. De visar med andra ord lokala förutsättningar, inte absoluta siffror.

Andel av en årsinkomst som det kostar att starta ett företag i olika delar av världen

För dig som är nyfiken på individuella länder så kan du undersöka den här interaktiva kartan på Världsbankens rapportsida. Där finns även alla länderna i en tabell längre ner och en massa annan mer detaljerad information om statistiken.

Snabbare uppstart, men även här stora skillnader

Siffrorna från Världsbanken visar antalet kalenderdagar innan ett nytt företag blir lagligt och kan börja göra affärer. Alla regionerna har förbättrat den här siffran, ofta markant. Med ökad digitalisering och förhoppningsvis mindre byråkrati så borde trenden fortsätta.

Antal dagar det tar att starta ett företag i olika delar av världen

Återigen, för dig som är nyfiken på individuella länder så kan du hitta siffrorna i den här interaktiva kartan, och det finns mer information längre ner på den sidan med alla länderna listade i en tabell.

Hur ser det ut i Norden?

Jämfört med våra nordiska grannar står vi oss bra, speciellt numera då siffrorna från Världsbanken visar att Sverige gjort klara förbättringar både vad gäller kostnad och hur snabbt det går att registrera och komma igång med nya företag.

Andel av en årsinkomst som det kostar att starta ett företag i Nordens olika länder

Vad gäller kostnaden för att komma igång är det faktiskt Norge som gjort de mest markanta framstegen.

Sverige är dock det land i Norden som kortat ner tiden för uppstart mest under den här perioden. Det är riktigt glädjande att se att den här siffran sjunkit för (nästan) alla länderna.

Antal dagar det tar att starta ett företag i Nordens olika länder

Intressant nog har Finland stått rätt stilla, i alla fall enligt de här två specifika mätvärdena.

Som du kan se ligger Danmark bäst till i båda kategorierna. Vi andra har lite att hämta ikapp!

En ljus framtid för företagandet

Det finns ju naturligtvis många fler faktorer än de vi nämnt här som påverkar företagsklimatet, som till exempel ett lands regelverk, infrastruktur, storlek på marknaden, stabilitet, sociala skyddsnät, skatter, utbildning, osv, men det gör ju inte de här siffrorna mindre relevanta.

Att det blir billigare och ofta enklare att starta företag är enormt positivt. Det borde i längden göra att fler vågar ta steget till att bli företagare och entreprenörer, att fler vågar testa sina idéer mot marknaden. Och ju hälsosammare företagsklimatet blir för nyföretagande, ju mer sannolikt att fler jobb skapas framöver.

Vi kommer skriva om företagande och startups rätt mycket i den här bloggen eftersom det är något som ligger oss här på Dooer väldig varmt om hjärtat — vi vill ju göra det lättare att driva företag — och det finns massor av intressant global och lokal statistik att titta på. 🙂

Datakälla: Öppen data från World Bank, i Sverige känd som Världsbanken. Den här rapporten fokuserar på “limited liability companies”, dvs motsvarande våra aktiebolag, för att kunna jämföra olika länder någorlunda konsekvent. Siffrorna för startkostnad har normaliserats iom att de är relativa varje lands bruttonationalinkomst (BNI) per capita, dvs de har justerats baserat på vad folk i varje land har för snittinkomst. För dig som riktigt vill grotta ner dig i siffrorna hittar du rapporterna här: